COACHING


Enkelt och effektivt

Tänk att något så enkelt kan vara så effektivt! Fast det är väl ofta så det är. Coaching grundar sig på att människor är kompetenta och själva kan finna svar och påverka sina liv. Inom coaching riktas uppmärksamheten mot nutid och framtid.
Coachen är en samtalspartner som inte vill förändra människor, utan se dem utvecklas och utnyttja sin potential.

Samarbete och partnerskap

Coacharbetet är ett samarbete och partnerskap där min roll som coach är att lyssna, stötta, ställa frågor som leder till insikter, utmana och vara ett bollplank. Som klient, sätter du agendan och bestämmer vad du vill arbeta med och det är du som har det slutliga ansvaret för vad som händer i ditt liv och vad du väljer att göra.

Coaching är inte rådgivning

Eftersom coaching utgår ifrån att människor själva har de bästa svaren undviker jag att ge råd. Du blir mer motiverad om du får möjlighet att tänka igenom dina tankar, erfarenheter, mål – och sedan ge dig själv svaren på dina frågor. Jag kan komma med förslag och utmaningar men först sedan du tillfrågats om det är okej. De ska vara formulerade så att du känner att du kan anta eller avstå ifrån dem.

Första mötet

Inför ett första möte erbjuds du att fundera kring några frågeställningar. Exempel på sådana frågor är: Vad vill du med coachingen? Vilka egenskaper vill du utveckla? Vilka är dina styrkor? Vilka visioner har du? Frågorna och svaren är till för att starta coachprocessen, upptäcka vem du är och sätta din agenda. Under vårt första samtal hjälps vi åt att formulera dina mål och gör en överenskommelse om hur arbetet ska gå till. För mig är det mycket viktigt att vårt möte präglas av tillåtelse, tillit, pålitlighet, gemenskap och förtroende.

Ett samtal

  • Överenskommelse – Vad vill du använda tiden till och vad vill du ta med dig från just detta samtal? Du bestämmer vad du vill ägna tiden åt och vi har ett tydligt mål med samtalet.
  • Arbetet – För att hjälpa dig att nå dina mål och hitta ditt bästa sätt att nå dem använder jag mig bland annat av kraftfulla frågor, speglingar, utmaningar, metaforer, reflektionsuppgifter, visualisering, brainstorming. Du kan alltid välja att avstå mina förslag till övningar men det är roligt om du är beredd på att göra något nytt och annorlunda. Många gånger är det just det som leder till nya perspektiv.
  • Sammanfattning – Lika viktigt som det är att få tänka fritt, är det att få struktur i ett coachsamtal. Därför kommer både du och jag att stanna upp då och då och sammanfatta det som sagts. Detta leder både inåt och framåt samt hjälper till att ”spara” det som är viktigt.
  • Handling – Utifrån de tankar och idéer som du kommit fram till, utformas de handlingar som ska föra dig vidare mot ditt mål. Genom utmaningar bäddar jag för handling medan du handlar och gör verklighet av dina tankar mellan våra samtal.

Tid och plats

Våra samtal kan genomföras vid ett fysiskt möte men samtalet kan lika gärna genomföras per telefon. Då ringer du mig på den tid vi kommit överens om. Tidslängden för ett samtal varierar utifrån hur ditt behov ser ut och vad vi kommit fram till i vår överenskommelse. Mellan samtalen kan mejl- och smskontakt förekomma, allt beroende på hur överenskommelsen ser ut.

För frågor och mer information om Tankebrukets verksamhet är ni välkomna att kontakta mig.

Åse Teiner
Telefon 08-18 41 49
Mobil 0708-184149
E-mail info@tankebruket.se