VERKSAMHET


Tankebruket erbjuder:

Inspirationsföreläsningar
Kartläggning av stress
Handlingsplaner individuella/för arbetsplatsen
Skräddarsydda kurser i stresshantering, enskilt eller i grupp
Individuella samtal/coaching

Inspirationsföreläsningar

Som en inledning på ett långsiktigt friskvårdsarbete kan det vara både lärorikt och inspirerande att lyssna till en föreläsning i ämnen som; hälsa, stress, återhämtning, avspänning och mental träning. Föreläsningarna passar för såväl stora som små grupper.

Kartläggning av stress

Genom enkäter och/eller individuella samtal kan jag kartlägga hur stressituationen ser ut, både för en grupp på arbetsplatsen eller för en enskild individ.

Handlingsplaner individuella/för arbetsplatsen

Att identifiera vad som stressar är en viktig start i arbetet med stresshantering. När det är gjort är det dags att planera målen och det fortsatta arbetet för att nå dem. Det kan göras i form av en handlingsplan för en arbetsplats och, framförallt, genom individuella handlingsplaner.

Skräddarsydda kurser i stresshantering, enskilt eller i grupp

Eftersom alla människor är olika och reagerar olika i skilda situationer är det viktigt att en kurs i stresshantering blir väl avpassad, för att ge mesta möjliga till deltagarna.

Tankebrukets kurser kan utföras på arbetsplatsen, som ett fortlöpande arbete under en längre tid eller med längre sammanhängande pass under en kortare tid. Kundens behov och önskemål styr upplägget.

Kursernas innehåll ska bidra till att deltagarna lär sig förstå sina egna reaktioner på stress samt hur de ska kunna hantera och förhålla sig till sin egen stress. Arbetet består av föreläsningar varvade med gruppövningar och diskussioner. Stor vikt läggs vid arbetet med avspänning och mental träning. Eftersom det är individen själv som utför det stora i ett arbete inom personlig utveckling kommer deltagarna få hemuppgifter att arbeta med mellan kurstillfällena.

Individuella samtal/coaching

Som ett komplement till en kurs i stresshantering eller som ett led i ditt arbete med personlig utveckling kan du använda dig av coaching. Hur vill du leva ditt liv, hur vill du må och vad vill du åstadkomma? Genom coaching kan du formulera dina mål, hitta din drivkraft och ditt bästa sätt att nå målen. Läs mer om coaching.

För frågor och mer information om Tankebrukets verksamhet är ni välkomna att kontakta mig.

Åse Teiner
Mobil 0708-184149
E-mail info@tankebruket.se